Jak pracujemy w czasie zamknięcia?- materiał filmowy