square

Bitwa regionów

Drogie
Panie, Drodzy Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich, chcielibyśmy serdecznie
zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów. 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej
na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej
jednego produktu regionalnego
(z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla
regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy
regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane
z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w
danym regionie zwyczajów
. 

Tegoroczna już VIII
edycja konkursu
przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap
I
–  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego
formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych,
na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas
danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.

Etap
II
– Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.

Etap
III 
– Ogólnopolski Finał.

Listy
wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/

 

Nagrodami
w konkursie są nagrody pieniężne:

  1. Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o
wartości 2 000 zł brutto,

II miejsca nagroda pieniężna o
wartości 1 500 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o
wartości 1 000 zł brutto;

 

  1. Etap II (etap wojewódzki) – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o
wartości 5 000 zł brutto,

II miejsca nagroda pieniężna o
wartości 3 500 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o
wartości 2 000 zł brutto;

 

  1. Etap III – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz
nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5
członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie
Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa,

II miejsca nagroda pieniężna o
wartości 15 000 zł brutto,

III miejsca nagroda pieniężna o
wartości 10 000 zł brutto.

 

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej:  https://bitwaregionow.pl/

Bitwa-Regionów_1080x1350 plakat na facebook

GOK Komorniki | Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

Nasi Partnerzy

Parner Parner Parner Parner Parner Parner

Newsletter

Zostaw swój adres e-mail i bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Skip to content