W strukturach GOK

Kluby i Stowarzyszenia

Klub Miłośników Fotografii działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach i powstał w 2011 roku z inicjatywy A.Pawlika dyr. GOK. Celem klubu jest integrowanie grupy osób z terenu Gminy Komorniki, które lubią fotografować, dla których fotografia stanowi pasję i jest czymś więcej niż „pstryknięciem” spustu migawki. Na spotkaniach miłośnicy fotografii mogą wymienić swoje doświadczenia, porozmawiać o nowych technikach fotografowania oraz przygotować nowe tematy wystaw lub pójść w plener. Jedną z pierwszych wystaw były „Bezkrwawe łowy”. Późniejsze wystawy to „Cudowna natura” , „Cztery Pory Roku” czy „Wakacyjna przygoda pod słońcem”. Położenie Gminy Komorniki w bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia że jesteśmy w samym centrum przyrody i możemy ją podglądać i utrwalać a najciekawsze zdjęcia staramy się prezentować na wystawach.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej istnieje od 1978 r. Pierwszym prezesem TPZK został długoletni nauczyciel komornickiej szkoły, regionalista, Stanisław Nowak. Funkcję tę sprawowali: Jan Pinczak, Bogdan Czerwiński, Antoni Jakubowski. Obecnie prezesem jest Barbara Turowska. Mottem TPZK jest przesłanie Stanisława Nowaka: „Ziemia Komornicka żywi i leczy”. Celem działalności jest kształtowanie kierunków oraz metod działalności społeczno-kulturalnej w Gminie Komorniki, opieka nad tradycjami kulturalnymi, zabytkami, folklorem Komornik i okolicy, dbałość o estetykę i opieka nad miejscowym środowiskiem naturalnym.

 Patronem TPZK jest ks. Franciszek Ksawery Malinowski – wybitny proboszcz komornickiej parafii w latach 1853-1881, patriota i językoznawca, uczestnik Powstania Listopadowego, propagator nowych technologii w rolnictwie, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Teatru Polskiego w Poznaniu. Towarzystwo od 1993 roku przyznaje medal jego imienia, osobom działającym na rzecz kultury regionalnej. 

W 2003 r. z inicjatywy TPZK otwarto Ogród Pamięci w Komornikach, symboliczne miejsce upamiętniania historii Ziemi Komornickiej. W 2008 r. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda wyróżnił TPZK nagrodą: „ BENE MERITUS – Szczególnie zasłużony”, za 30 lat dbałości o zachowanie kultury, folkloru i ochrony zabytków. Towarzystwo prowadzi działalność monograficzną, udziela się w konferencjach popularno-naukowych. Przynależność do TPZK jest dobrowolna, a członkostwo honorowe. W 2010 roku jednej z ulic w Komornikach nadano imię Stanisława Nowaka.

Klub Filmowy WDK ”Koźlak” jest otwarty dla miłośników sztuki filmowej, którzy pragną pogłębić swoje wiadomości w tej dziedzinie i chcą brać czynny udział w popularyzowaniu zjawisk artystycznych. Projekcje filmowe na naszych comiesięcznych spotkaniach poprzedzone są fachową prelekcją i zakończone dyskusją. Przy filiżance kawy lub herbaty, wspaniałej kameralnej atmosferze. Gwarantujemy filmy o wysokich walorach artystycznych. Koordynatorem projektu jest Dorota Trocha natomiast prelekcje i dyskusje prowadzone są przez Martę Turowską. 

 

Wszystkich miłośników dobrego, wartościowego kina zapraszamy w trzecią środę miesiąca!

 

Inicjatywa założenia Gminnego Koła Wędkarskiego w Komornikach zrodziła się w maju 1993r. Pomysłodawcami i pierwszymi realizatorami pomysłu była grupka wędkarzy na czele z Św. Pamięci już Bogdanem Bandurskim i Mirosławem Jackowiakiem. W skład pierwszego zarządu koła weszli Piotr Wiśniewski, Zdzisław Anioła, Bogdan Bandurski, Feliks Jakubowski, Mirosław Jackowiak i Tadeusz Żukowski, prezesem został wybrany Piotr Wiśniewski, który pełni tą funkcję po dzień dzisiejszy.

„SĄ TYLKO DWA RODZAJE LUDZI: CI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ZNACZKI TURYSTYCZNEORAZ CI, KTÓRZY DOPIERO ZACZNĄ TO ROBIĆ."

To motto przewodnie nowo powstałego Klubu Kolekcjonerów  Znaczków Turystycznych  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 września 2016 roku w Sali “PIWNICA”. Inauguracji dokonał Dyrektor GOK p. Antoni Pawlik. Pokaźne grono “znaczkomaniaków” z terenu gminy Komorniki i okolic, obecnych, wyraziło wdzięczność za umożliwienie spotkań w stałym miejscu.

Kolekcjonerzy to grupa ludzi “pozytywnie zakręconych”, aktywnych i lubiących turystykę w różnych formach – połączoną z ciekawym zwiedzaniem zabytków. Z punktu widzenia wieku to dzieci i młodzież, studenci, osoby w średnim wieku i seniorzy. Często całe rodziny lub pary. 

Przebywanie na łonie natury, wspólne spędzanie czasu na zwiedzaniu zabytków i zdrowym stylu życia – to atrybuty kolekcjonowania.

Spotkania klubowe odbywają się w każdy IV piątek miesiąca w Sali “PIWNICA” w Komornikach, ul. Stawna 7/11 o godz. 18.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

komorniki

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Klubu Miłośników Historii Lokalnej. Obecni byli: 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach, Antoni Pawlik, Wiktor i Ryszard Cegiołka z Łęczycy , Grażyna i Henryk Kosmowscy, Helena Nowaczyńska i Krystyna Nowak-Górska. 
 
Głównym celem działalności będzie m. innymi odkrywanie i propagowanie historii naszego regionu. Zapraszamy do klubu osoby  zainteresowane   historią naszego regionu aby wspólnie analizować historię naszej Małej Ojczyzny.

Klub Seniora w Komornikach powstal w październiku w 2008 r. z inicjatywy dwóch zaangażowanych społecznie mieszkanek Gminy: kol. Franciszki Wasilewskiej i Marii Grześko.

W maju 2020 roku mając na uwadze aktywniejszy rodzaj dzialalności Klub przekształcił się w Stowarzyszenie Komornickich Seniorów “Aktywni Razem”, uzyskując osobowość prawną.

Spotkania klubowe grupy z Plewisk odbywają się według poniższego planu o godz. 17:00, w DK “Remiza” w Plewiskach. Przewodniczącą jest Grażyna Kurasz a zastępczynią Mirosława Szaj. 

Klub Seniora w Plewiskach oferuje swoim członkom liczne spotkania ,zabawy np. Noc Kupały, Pożegnanie Lata, Dzień Pyry i inne.

Spotkania klubowe grupy z Łęczycy odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz.17:00, w DK “Nad Wirynką” w Łęczycy. 

Funkcję przewodniczącej pełni Hanna Kaczmarek.