square

KGW Szreniawa

Koło Gospodyń w Szreniawie zostało założone w 1971r. przez Bronisławę Jankowską. Do stałych zadań koła należało organizowanie kursów, zajęć domowych, pokazów gotowania, pieczenia i przyrządzania potraw oraz wykonywania robótek ręcznych, doskonalących techniki haftu i dziewiarstwa ręcznego.

Na spotkania Koła byli zapraszani specjaliści z dziedziny żywienia oraz lekarze, którzy przeprowadzali pogadanki oświatowe z członkiniami Koła. Ponadto współpracowało ono z Kombinatem Państwowego Gospodarstwa Rolnego PGR w Konarzewie, który udostępnił gospodyniom sale na zebrania i kursy, a nawet autokar na wycieczki turystyczne.

W pierwszych latach działalności szreniawskie KGW zasłynęło kursem haftu ukończonym spektakularną wystawą prac, zorganizowaną w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie i nagłośnionym przez ówczesną prasę lokalną. Oprócz typowych zajęć gospodarskich członkinie Koła poświęcały sporo energii „czynom społecznym” i działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W ramach aktywności kulturalnej KGW organizowało wycieczki do ciekawych miejscowości turystycznych: np. do Warszawy w 1979r. i do Kotliny Kłodzkiej w 1980 r.

W 1981 roku Koło obchodziło uroczyście pierwsze dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowało wiele imprez wraz z innymi KG z całej gminy Komorniki.

W lutym 1986r. ważnym wydarzeniem w działalności szreniawskich gospodyń stał się dziecięcy balik przebierańców, z którego zachowała się w kronice Koła bogata dokumentacja fotograficzna, podobnie jak z obchodów dziesięciolecia. Ostatni w Kronice zapis z czasów „peeselowskich” pochodzi z 1987r. W późniejszych latach działalność Koła zamarła, co prawdopodobnie miało związek z atmosferą nadchodzących zmian ustrojowych.

Szreniawskie Koło Gospodyń z przewodniczącą Ireną Ossowską wznowiło swoją działalność w 2004r. Obecnie kontynuuje tradycję dawnego stowarzyszenia, łącząc swoją działalność z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach.

Obecnie przewodniczącą koła jest pani Danuta Florczak a Członkinie bardzo aktywnie biorą udział w dożynkach, jarmarkach, festynach i innych uroczystościach na terenie gminy Komorniki.

1971 Data założenia
2004 Reaktywacja koła

Zdjęcia Rozwiń
XIII Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej Rozwiń

Wspólnie rozwijajmy pasje!

Grasz w zespole, uwielbiasz rowerowe wycieczki lub prowadzisz klub dyskusyjny? Potrzebujesz miejsca spotkań, prób lub towarzyszy z którymi mógłbyś rozwijać swoje zainteresowania? Spróbujmy stworzyć coś razem!

Napisz do nas
Skip to content