Koła Gospodyń

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie

Historia Koła

Koło Gospodyń w Głuchowie, powstało w 1966 roku a statut organizacji podpisało 28 kobiet. 

Zarząd KGW tworzyły: przewodnicząca – Kazimiera Łuczak, zastępca – Czesława Maćkowiak, sekretarz – Zofia Gniatczyk. Pierwszym, większym przedsięwzięciem KGW była adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską, w której skupiało się życie kulturalno-oświatowe wsi.

W okresie zimowym organizowano różnego rodzaju kursy, m.in: gotowania, pieczenia, haftu, wyszywania, odchowu zwierząt oraz pokazy i konkursy np.: „Mój piękny i zadbany ogród”. W ramach Koła Gospodyń rozprowadzano pisklęta kurze i kacze, prowadzono sprzedaż paszy dla drobiu. Panie uczestniczyły w organizowanych czynach społecznych: były obecne przy budowie drogi Głuchowo – Komorniki , Głuchowo – Chomęcice oraz zajezdni dla linii autobusowej nr 116. Koło Gospodyń aktywnie prowadziło swoją działalność do 1993 roku.

Po 10 latach przerwy, 17 marca 2003 roku, odbyło się spotkanie inauguracyjne, reaktywujące Koło Gospodyń w Głuchowie. Nową przewodniczącą została pani Małgorzata Chudziak, zastępcą Mariola Łuczak, skarbnikiem Lila Kaczmarek, kronikarzem Janina Szot. Panie swoją działalność rozpoczęły od organizacji festynu „Impreza Familijna” dla mieszkańców wsi, który na dobre wpisał się w kalendarz imprez wsi Głuchowo.

Obecnie KGW skupia 10 członkiń, a funkcję przewodniczącej objęła Mariola Łuczak, zastępcy Małgorzata Chudziak a sekretarzem jest Halina Małolepsza. Panie aktywnie uczestniczą przy organizacji obchodów: Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki. KGW jest inicjatorem corocznego festynu rodzinnego: „Imprezy Familijnej” w Głuchowie. Panie czynnie uczestniczą również w imprezach gminnych tj.: Dni Gminy Komornik i Dożynki Gminy Komorniki, co rok przygotowują do degustacji „Potrawę Regionalną”. Wspólnie organizują wyjazdy do kina, teatru odrywając się choć na chwilę od codziennych obowiązków.

0
Data założenia
0
Data założenia
0
Data reaktywacji

Bądź na bieżąco

Aktualności

Nadchodzące

Wydarzenia