Koła Gospodyń

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosnówku

Historia Koła

Koło Gospodyń we wsi Rosnówko swoją działalność datuje od roku 1967. Wybrano wtedy na przewodniczącą Zuzannę Maćkowiak. Panie prowadziły działalność na rzecz społeczności lokalnej: rozprowadzały pasze, sprzedawały kury i kaczki, zajmowały się również dziećmi, organizując w okresie letnim ogniska przedszkolne. Inicjowały wycieczki, spotkania, zabawy wiejskie i najróżniejsze imprezy integracyjne – trwało to do roku 1982.

Po przerwie w działalności, koło ponownie reaktywowało się w październiku 2005 roku. Spośród 25 pań wybrano zarząd a przewodniczącą została Hanna Kolska. Spotkania, wyjazdy, imprezy gminne to nieodłączny element jego działania.

Panie są współorganizatorem turnieju „Powitanie Wiosny” dla mieszkańców wsi.

W roku 2006 i 2014 roku w Rosnówku odbyły się Dożynki Gminy Komorniki, w organizacji których aktywnie pomagały panie z Koła.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w Domu Kultury w Rosnówku.

0
Data założenia
0
Reaktywacja koła

Bądź na bieżąco

Aktualności

Nadchodzące

Wydarzenia