square

Otwarcie Domu Kultury ,,Świetlica” w Szreniawie

W dniu 5 lutego miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowoczesnego i w pełni wyposażonego Domu Kultury ,,Świetlica” w Szreniawie. Nowy obiekt znacznie przewyższa rozmiarami poprzednie pomieszczenie wykorzystywane kiedyś przez strażaków. W trakcie budowy mieszkańcy Szreniawy mieli możliwość korzystania z różnorodnych zajęć oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury – Filia Świetlica Wiejska w Szreniawie, które odbywały się w salkach na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Dzięki temu mieszkańcy mogli kontynuować udział w kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych aktywnościach, nawet w okresie, gdy trwały prace budowlane. Ta forma wsparcia zapewniła społeczności ciągłość dostępu do różnorodnych form aktywności i rozrywki, pomimo tymczasowych ograniczeń związanych z remontem.

W uroczystości uczestniczyli liczni goście, w tym senator Waldemar Witkowski, poseł Bartosz Zawieja, poseł Bartłomiej Wróblewski, Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Jan Maćkowiak, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek oświatowych, projektanci, wykonawca oraz Wójt Jan Broda, jego zastępca Tomasz Stellmaszyk oraz Sekretarz gminy Olga Karłowska.

Podczas uroczystości usłyszano wiele wyrazów uznania i życzeń pomyślności. Goście mieli również przyjemność wysłuchać dwóch mini koncertów w wykonaniu Piotra Należytego, Izabeli Frąckowiak oraz Marty Torebko. Na zakończenie wzniesiono symboliczny toast.

Wójt Jan Broda wręczył symboliczny klucz na ręce koordynatorki obiektu Izabeli Frąckowiak oraz Władysława Kwaśniewskiego, sołtysa Szreniawy i Rosnowa.

Podczas uroczystości z okazji otwarcia nowego obiektu, Izabela Frąckowiak otrzymała zasłużone wyróżnienie za 20 letni staż pracy. Jej zaangażowanie i determinacja w tworzeniu różnorodnych wydarzeń kulturalnych przyczyniły się do wzbogacenia życia społecznego mieszkańców sołectwa Szreniawa.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy nr Edycja3PGR/2021/1363/PolskiLad w wysokości 2.000.000 zł

GOK Komorniki | Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

Nasi Partnerzy

Parner Parner Parner Parner Parner Parner

Newsletter

Zostaw swój adres e-mail i bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Skip to content